โอริง (O-ring) เป็นส่วนประกอบของเครื่องจักร มีลักษณะเป็นรูปโดนัท มีพื้นที่หน้าตัดเป็นรูปวงกลม ผลิตจากวัสดุที่มีคุณสมบัติย… Read More


บริการติดตั้งเครื่องทำความเย็นห้องเย็น       จำหน่ายเครื่องทำความเย็นห้องเย็น พร้อมบริการติดตั้งเครื่องทำความเย็นห้องเย็… Read More


บริษัทรับทำความสะอาด คืออะไร            บริษัทรับทำความสะอาด คือบริษัทเอกชนที่เป็นผู้ให้บริการรับเหมาทำความสะอาดอาคาร สำนักง… Read More